Hund biter människa – skillnader mellan hund & ansvarsförsäkring

En hundägare kan i värsta fall råka ut för att hunden biter en människa. Ägaren till hunden har alltid ansvar för vad hunden gör, det inkluderar om en hund biter en människa. Ansvaret gäller oavsett situation, det spelar ingen roll om hunden är kopplad, har rymt eller springer lös. 

Det innebär också att ägaren är skadeståndsskyldig och ska ersätta de skador hunden orsakar. Skillnaden mellan en hundförsäkring och ansvarsförsäkring är vad som ersätter vad. Bägge försäkringarna är viktiga oavsett om du har en stor hund eller liten. 

Här kan du läsa mer om vad du ska göra om din hund biter en människa. Du får även information om hund-respektive ansvarsförsäkring.

Vad händer om min hund biter en människa?

En hundägare har ansvar för allt hunden gör. Det gäller när den är kopplad, springer lös eller har rymt. Biter en hund en människa kan den som blivit biten göra en polisanmälan. Är hunden aggressiv mot andra hundar och människor kan även en anmälan göras till Länsstyrelsen. 

 • Du ska alltid lämna dina person-och kontaktuppgifter till personen som blivit biten.
 • Personen har rätt ersättning och det skadeståndsrättsliga regler som gäller. Det innebär att personen kan kräva ersättning för vårdrelaterade kostnader. 
 • Det kan aktuellt med ersättning för eventuellt förlorad inkomst vid sjukskrivning och inkomstbortfall.
 •  Ersättning kan också krävas för kläder som gått sönder eller saker. 
 • Är skadan mycket allvarlig och leder till men, ärr och invaliditet kan personen som blivit biten även kräva ersättning för detta.

Därför ska du direkt kontakta ditt försäkringsbolag där du har din ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen är i de allra flesta fall kopplade till hemförsäkringen.

Skillnaden mellan ansvarsförsäkring och hundförsäkring

Det här är kopplat till ansvarsförsäkringen

 • Det är ansvarsförsäkringen som kan träda i kraft om din hund biter en människa. Ansvarsförsäkringen är i de allra flesta fall kopplade till hemförsäkringen. Därför är det viktigt att när du skaffar hund även se över din hemförsäkring. 
 • Ansvarsförsäkringen kan eventuellt ersätta kostnader som personskador. En person som blir biten av en hund kan begära ersättning för vad som kallas ideella skador. Det vill säga sveda och värk, ärr och invaliditet. 
 • Ansvarsförsäkringen kan täcka kostnader för vård och inkomstförluster kopplade till bettet. Det kan även vara förstörda kläder eller saker i samband med att hunden biter. 

Täcker inte ansvarsförsäkringen eller du saknar hemförsäkring kan du behöva betala alla kostnader på egen hand. Därför är det extra viktigt att se över sin hemförsäkring om du har hund.

Det här är kopplat till hundförsäkringen

 • En hundförsäkring är ett skydd om din hund blir skadad eller sjuk och behöver veterinärvård. Veterinärvårdsförsäkringen ingår i hundförsäkring och ersättningsbeloppen varierar. 
 • Om din hund råkar ut för en olycka eller skada i samband med att hunden biter en människa kan veterinärkostnaderna täckas av veterinärvårdsförsäkringen.
 • Skulle en hund behöva avlivas om den är aggressiv eller på grund av sjukdom kan eventuellt en hundförsäkring täcka kostnaderna.

Både ansvarsförsäkring och hundförsäkring är två försäkringar som kan vara till stor hjälp för dig som har hund.

När får en hund inte vara lös?

Enligt Naturvårdsverket ska hundägare ha extra uppsikt över hunden från 1 mars till 20 augusti. Att hunden ska hindras från att springa lös vilket tolkas ofta som att hunden behöver vara kopplad. Extremt väldresserade hundar som inte går mer än någon meter bort från ägare är sällsynta. Framför allt om det kommer vilt eller annat spännande.

Det kan finnas olika regler för lösspringande hundar i olika områden. Som hundägare är du alltid skyldig att följa Lag (2007:1150) om tillsyn över katter och hundar. Tänk på att om hunden uppvisar ett aggressivt beteende kan anmälan till Länsstyrelsen göras av de som upplever besvär. 

Källor:

https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/guider–checklistor/guider—forsakring/du-har-blivit-kravd-pa-skadestand/vanliga-skadestandskrav/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20071150-om-tillsyn-over-hundar-och_sfs-2007-1150

https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/djurrelaterade-brott/

https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/kontakta-oss/skks-kansli-i-stockholm/juridiska-avdelningen/juridiska-fragor-och-svar/om-hundkop/

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/tid-pa-aret/hundar-i-naturen

Vad tycker du om vår jämförelse?

5,0
5,0 utav 5 stjärnor (baserat på 1 omdöme)
Mycket bra100%
Bra0%
Medel0%
Dåligt0%
Riktigt dåligt0%

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *